USG 4D 3D genetyczne płodu - II tr. - Profesjonalne, bardzo dokładne badania USG zgodne ze standardem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego w Krakowie. Zapraszamy.

ULTRAMEDICA usg trójwymiarowe 4d USG 3D 4D HDlive™ Ciąży usg trójwymiarowe 4d USG genetyczne płodu - drugi trymestr

USG genetyczne 4D

Badanie USG „genetyczne” drugiego trymestru ciąży
(16tyg. – 24tyg.)

Strona w trakcie rekonstrukcji... zapraszamy wkrótce.
Wynik drugi trymestr

Film: Obraz przestrzenny i trójpłaszczyznowy serca płodu w trybie STIC - USG 4D DiagnoSTIC


Film: Kość Nosowa w projekcji USG 3D - 360 stopni


Film: Głowa i tułów płodu w trybie VCI-C USG 3DStandardowe punkty diagnostyczne w badaniach drugiego trymestru:
 • Budowa macicy
 • Położenie i ustawienie płodu (np. położenie podłużne główkowe, ustawienie lewe (pierwsze)
 • Ocena ruchów płodu
 • Ocena rytmu serca w prezentacji M z obliczeniem częstości wyrażonej w uderzeniach na minutę np. rytm serca miarowy, zatokowy: 134u/min)
 • Ocena głowy
 • Ocena mózgu
 • Ocena twarzoczaszki
 • Ocena kręgosłupa
 • Ocena szyi
 • Ocena tkanki podskórnej
 • Ocena klatki piersiowej
 • Ocena serca: rutynowo wykonujemy przekroje ultrasonograficzne: obraz czterech jam (4C), obraz pięciu jam (5C), obraz odpływu z lewej komory (LVOT), obraz odpływu z prawej komory (RVOT), obraz trzech naczyń z tchawicą (śródpiersie górne): w prezentacji B i Dopplera kolorowego
 • Ocena przedniej ściany jamy brzusznej
 • Ocena narządów jamy brzusznej i miednicy mniejszej (żołądek, wątroba, nerki, pęcherz moczowy)
 • Ocena ułożenia trzewi (relacje pomiędzy naczyniami, osią serca, położeniem wątroby i żołądka)
 • Ocena kończyn górnych i dolnych
 • Ocena układu kostnego
 • Ocena pępowiny (przyczep brzuszny, łożyskowy, liczba naczyń)
 • Ocena łożyska (echostruktura, stopień dojrzałości)
 • Przepływy naczyniowe- badanie dopplerowskie: fala tętna tętnicy pępkowej, środkowej mózgu i przewodu żylnego pod kątem wykluczenia zagrożenia niedotlenieniem lub zaburzeń układu krążenia
 • Wykluczenie wad związanych z zaburzeniami chromosomowymi
 • wykluczenie markerów: niedorozwój kości nosowej, krótkie kości długie, poszerzenie miedniczek nerkowych, jelita o podwyższonej echogeniczności, ogniska hiperechogeniczne w sercu, poszerzony fałd karkowy, objaw sandała, poszerzenie komór bocznych mózgu, niedorozwój żuchwy, małogłowie, płaska twarz, małe uszy, nieprawidłowości palców
Pomiary (wszystkie drukowane wraz z wykresami na wynikach):
 • Szerokość główki: odległość dwuciemieniowa- BPD
 • Obwód główki- HC
 • Obwód brzuszka- AC
 • Długość kości udowej- FL
 • Długość kości ramiennej- HL
 • Długość kości nosowej (NB)
 • Szerokość fałdu karkowego (NF)
 • Analiza relacji spodziewanych HL i FL (obliczane z parametru główki) i zmierzonych
 • Analiza współczynników pomiarowych-ocena symetrii budowy dziecka: FL/BPD, FL/AC, FL/HC, HC/AC
 • Spodziewana waga płodu: obliczamy ją na podstawie pięciu algorytmów (Campbell, Shepard, Hadlock1, Hadlock2, Hadlock3)
 • Analiza parametrów BPD, HC, AC, FL, PI tętnicy pępkowej, PI tętnicy środkowej mózgu na siatkach statystycznych w odniesieniu do aktualnego tygodnia ciąży
 • Wyliczenie ryzyka zespołu Downa: test MA; test MA+markery drugiego trymestru; jeśli pacjentka dysponuje wiarygodnym wynikiem badania pierwszego trymestru obliczamy test MA+markery drugiego trymestru+NT; test MA+markery drugiego trymestru+NT+NB(pierwszy trymestr) -opis testów w tekście.
Dodatkowe punkty diagnostyczne i pomiary (stosowane przy konieczności poszerzenia zakresu badania):
 • Ocena oczodołów
 • Odległości międzyoczodołowe (IOD, OOD)
 • Ocena nosa, twarzy, żuchwy i podniebienia kostnego
 • Szerokość móżdżku (TCD) – przy niezgodności pomiarów podstawowych z wiekiem ciążowym wg ostatniej miesiączki
 • Szerokość komór bocznych mózgu
 • Długość splotu naczyniówkowego
 • Analiza przepływu przez zastawki serca w Dopplerze spektralnym
 • Szerokość jam serca i dużych naczyń z odniesieniem do siatek statystycznych dla danego tygodnia ciąży
 • Ocena przepływu w tętnicach macicznych (głównie u kobiet z nadciśnieniem w ciąży)
 • Ocena przepływu w żyle głównej dolnej, cieśni aorty
 • Obwód klatki piersiowej, obwód serca i ich wzajemny stosunek
 • Ocena spływu żył głównych do prawego przedsionka
 • Ocena łuku aorty i przewodu tętniczego (wykluczenie patologii łuków)
 • Ocena niewydolności krążenia wg CPS (skala Huhta) (do monitorowania płodów z niewydolnością krążenia)
 • Ocena przepływu w żyłach płucnych (np. konieczne do monitorowania płodów z niedorozwojem lewego serca)
 • Pomiar długości szyjki macicy

ZADZWOŃ. UMÓW WIZYTĘ!

12 429 42 67


Poniedziałek 7:30-20:30
Wtorek 7:30-20:30
Środa 7:30-20:30
Czwartek 7:30-20:30
Piątek 7:30-20:30
Sobota 7:30-14:00
Niedziela nieczynne
Rejestracja, Adres
Zadzwoń, umów wizytę:


Poniedziałek 7:30-20:30
Wtorek          7:30-20:30
Środa            7:30-20:30
Czwartek      7:30-20:30
Piątek           7:30-20:30
Sobota          7:30-14:00
Niedziela       nieczynne

Za badania USG 3D, USG 4D i specjalistyczne wizyty lekarskie możesz zapłacić kartą płatniczą.
UWAGA !
ZMIANA ADRESU:

ul. Piłsudskiego 36
31-111 Kraków


Ultramedica USG w Google Street ViewWejdź do firmy.
Wirtualny spacer
Google Street View


NIEAKTUALNY ADRES:
ul. Dietla 111
31-031 Kraków

Firma ULTRAMEDICA 
w maju 2013 roku
została przeniesiona
do nowej lokalizacji.

Polecamy:
Twoje 9 Miesięcy :: Magazyn dla kobiet w ciąży
Odzież ciążowa

Praca dla Lekarzy
Więcej szczegółów
dotyczących ofert pracy

znajdą Państwo tutaj.